Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Ik verklaar

Ik verklaar hierbij dat de replica die tijdens het spel wordt gebruikt niet harder schieten dan 350 FPS. Met een marge van 10 fps voor aeg en 500 fps voor snipers opgespannen met hand . Ik verklaar de bepalingen van de Belgische wetgeving omtrent het bezit en het dragen van replicas te kennen. mij bewust te zijn van de risico’s die aan het beoefenen van airsoft verbonden zijn (zoals doch niet beperkt tot risico voor oogletsels, verwondingen door impact van projectielen op de huid of aan tanden of andere lichaamsdelen) en de vereiste vaardigheden te bezitten om met een replica om te gaan. Ook geef ik hierbij aan het huishoudelijk reglement van Airsoften.be te kennen en daarmee akkoord te gaan. Ik verklaar bij mijn weten medisch geschikt te zijn voor het deelnemen aan airsoft activiteiten.Voor zover mij bekend is in het verleden nooit een medische diagnose gesteld van een ziekte of aandoening die het deelnemen aan de activiteit zou beletten.Ik verklaar hierbij alle veiligheidsmaatregelen die door de inrichters van de activiteit worden opgelegd in acht te nemen en meer bepaald: Om ten allen tijde een veiligheidsbril en gezichtsmasker of een andere bescherming te dragen die voldoende bescherming biedt tegen impact van een projectiel in de ogen en de oogstreek;tijdens het spel enkel de gedeeltes van het veld te gebruiken die veilig zijn, alle zones die afgebakend zijn door ;rood-witlint prikkeldraad-horizontaal gespannen touwen of ijzeren kabels en afsluitingen; afgesloten ingangen of deuren Ook verklaar ik er van op de hoogte te zijn dat een helm dragen binnen in het fort verplicht is om kwetsuren aan het hoofd te voorkomen Geen BB’s te verschieten in de richting van andere spelers die zich dichter dan 5 meter van het uiteinde van de loop bevinden;mij er steeds van te vergewissen dat zich in de richting waarin geschoten wordt geen zaken of dieren bevinden die mogelijk geraakt kunnen worden. Ik verklaar hierbij afstand van verhaal te doen en zal de organisatie niet aansprakelijk stellen bij evt schade aan mijn persoon, geparkeerde auto; diefstal van eigendom; of het oplopen van lichamelijke letsel gedurende de skirm en speldag.. Ik verklaar hierbij met geen enkele politieke, religieuze of bijzondere levensbeschouwelijke bedoeling deel te nemen aan het evenement en er mij ervan te onthouden om welke tekens die een politieke voorkeur laten blijken dan ook te dragen. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de risico’s waaraan ik mogelijk word blootgesteld tijdens het evenement te aanvaarden, en verklaar hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk geen enkele rechtsvordering of strafvordering te zullen instellen tegen de inrichters van het evenement of tegenover andere spelers. Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te doen van elke mogelijke aansprakelijkheidsvordering tegen de inrichters van het evenement, de eigenaar van de terreinen of andere spelers, welke ook de grond van de vordering wezen (onder andere artikelen 1382-1386bis B.W.). Indien één van de bepalingen van deze afstand van verhaal niet geldig of afdwingbaar zou zijn, heeft dit niet de nietigheid van de afstand van verhaal tot gevolg doch enkel de eventuele nietigheid van de aangevochten bepaling. Bij verlies of schade aan huurkits zijn volgende vergoedingen aan de organisator verschuldigd: magazijn 20 €, replica 250 €, bril 10
Ik ben op de hoogte dat geen enkel vuurwerk,pyro of rookbommen is toegelaten op het terrein,in geval van misbruik kan ik hiervoor aansprakelijk worden gesteld bij schade. Airsoften.be kan NIET aansprakelijk gesteld worden voor: ongevallen,diefstal en schade aan voertuigen. .bij het maken van beeldmateriaal bent u steeds genoodzaakt om te vragen of deze gepubliceerd mogen worden, bij geen toestemming dienen deze ook verwijderd te worden en anders uitsluitend met de nodige credits van Airsoften.be te vermelden en te posten op de facebook pagina van airsoften.be ook bent u als speler en/of organisator op de hoogte dat u de gespeelde missies en attributen die deze vervolledigen in geen enkele vorm mag nabouwen voor gebruik door derden of uzelf
u dient zich ten allen tijden een veiligheidsbril te dragen op terrein behalve in de kantine.

“gelezen en goedgekeurd”
In bijlage verstuurd bij inschrijving via Email.

Naam……………
Voornaam…………
Gelieve terug te mailen naar AIRSOFTEN@gmail.com
Bij vragen graag met raad en daad verder.
Bij zeer brandende vragen telefonisch naar Dirk ace 0032 496/058.855